بررسی احتکار ظرفیت در بازار روز پیش

بررسی احتکار ظرفیت در بازار روز پیش

به گزارش ایرما- این احتمال وجود دارد که واحدهای نیروگاهی جهت عدم UL شدن در بازار روز پیش میزان ابراز خود را در این بازار صفر یا تا حد قابل توجهی پایین آورده و با توجه به اطمینان از برنده شدن در بازار میان روزی تمام و یا بخش اعظمی از ظرفیت خود را در بازار میان روزی عرضه کنند. در چنین حالتی موارد ذیل مد نظر قرار می گیرد:

  • در بازار میان روزی واحدهای نیروگاهی مشمول UL نمی شوند.
  • در پرداخت بهای آمادگی به میزان افزایش یافته ابراز در بازار میان‌روزی نسبت بازار روزپیش، ضریب 50 درصدی تخصیص می‌یابد. در ساعاتی که ضریب پرداخت آمادگی (CPF) مقادیر کمی داشته باشد، آنگاه پرداخت بهای انرژی با نرخ پیشنهادیِ بازار میان‌روزی بیشتر از پرداخت آمادگی با اعمال ضریب 50 درصدی می گردد و پوشش دهنده کاهش درآمد نیروگاه از بابت آمادگی خواهد بود.
  • عدم عرضه کمتر توان در بازار روز پیش خود سبب افزایش هزینه بازار به دلایل ذیل خواهد شد:
    • قیمت در بازار روز پیش به دلیل کمتر شدن عرضه بالا خواهد رفت.
    • هزینه بازار به دلیل UL نشدن و دریافت با قیمت پیشنهادی در بازار میان روزی افزایش خواهد یافت.
  • کاهش میزان ابراز در بازار روزپیش سبب انحراف هر چه بیشتر برنامه ریزی تولید و برنامه روزپیش خواهد شد.
  • صفر اعلام کردن ابراز آمادگی در بازار روزپیش، باعث نشدنی شدن برنامه آرایش تولید روزپیش (به دلیل عدم تطابق با وضعیت واحد در ساعت صفر) خواهد شد.

یکی از اصول اساسی و عمومی در بازارهای برق، ابراز داده­های واقعی توسط بازیگران آن بازارهاست. مالکان واحدهای نیروگاهی به استناد قوانین تجاری کشور و همچنین بازار برق وظیفه دارند مبتنی بر اخلاق حرفه­ای رفتار نموده و داده­های واقع بینانه به مدیر بازار اعلام و ابراز نمایند و از هر گونه فعل ضد رقابت از جمله سو استفاده از مقررات بازار برق بپرهیزند. در کثیری از موارد بررسی شده که کاهش ابراز در بازار روزپیش ناشی از کاهش آمادگی واحدهای نیروگاهی نبوده است احتمال احتکار ظرفیت و سو استفاده از مقرارت بازار برق به قصد کسب درآمد بیشتر می­رود که این امر علاوه بر اینکه فعل ضد رقابتی محسوب می­شود، مصداق ارائه داده­های متعارض به دو معاونت راهبری و بازار برق نیز می­باشد و ادامه چنین رفتارهایی در نهایت سبب بروز اختلال جدی در هماهنگی و انجام امور توسط دو معاونت راهبری و بازار برق خواهد شد.