به روز رسانی قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع برق و متقاضیان

به روز رسانی قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع برق و متقاضیان

به دنبال ابلاغ مصوبه جدید وزیر نیرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۱۵۲۲۴/۱۴۰۰ با موضوع “تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک” در اردیبهشت‌ماه سال جاری (به پیوست)، به‌روزرسانی قرارداد خرید تضمینی نیروگاه‌های مختص انشعاب و همچنین تدوین دو روش اجرایی “مشارکت در احداث نیروگاه تجدیدپذیر” و “جابجایی و واگذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر” در سازمان ساتبا صورت پذیرفت که فایل به روزشده قرارداد در ادامه گذاشته شده است.

مصوبه تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

قرارداد خرید تضمینی برق