حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1647 مگاوات رسید

حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1647 مگاوات رسید

حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، از بهمن سال 98 تاکنون به 1647 مگاوات رسید.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تاکنون 269 مشترک برای دریافت گواهی ظرفیت به شرکت بورس انرژی معرفی شده که در پی آن 310 معامله در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی انجام شده است.

بنابر این گزارش، ارزش مجموع معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون حدود 21 هزار و 902میلیارد ریال با حداکثر قیمت معامله شده در این بازار 32 میلیون و 351 هزار ریال بر کیلووات بوده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون 4350 مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان بورس معرفی شده و 993مگاوات گواهی ظرفیت برای عرضه وجود دارد.

این گزارش حاکی است، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات بوده که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.