عدم قطعی برق در هیچ یک از صنایع از ابتدای پاییز تاکنون

عدم قطعی برق در هیچ یک از صنایع از ابتدای پاییز تاکنون

شرکت گسترش و پخش آب و برق پاسارگاد کیش – به گفته رجبی‌مشهدی سهمیه بندی شدن برق صنایع فولاد، به دلیل افزایش مصرف گاز و محدودیت‌های تامین سوخت در فصل زمستان است و تاکنون برق هیچ کدام از صنایع قطع نشده است.

خبر روز صنعت برق و انرژی – مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: اولویت بندی شدن مصرف برق صنایع فولاد، به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت‌های تامین سوخت در فصل زمستان است و تاکنون برق هیچ صنعتی قطع نشده است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از قطعی برق باید محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت استخراج رمز ارز‌های دیجیتال و اولویت بندی برق صنایع انجام شود.

با توجه به این موضوع که برق صنایع بالای 5 مگاوات در زمستان قطع نشده است، و تامین برق صنایع بالای 5 مگاوات به طور کامل انجام شده است. صنایع بالای 5 مگاوات می توانند برق مصرفی خود را از خرده فروش ها و با بستن قرارداد دو جانبه با خرده فروش و یا از طریق بورس انرژی با نرخی کمتر از سقف بازار تامین نمایند.