پروانه خرده فروشی شرکت آب و برق پاسارگاد کیش

با توجه به نامه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی به معاون محترم وزیر نیرو در تاریخ 1400/03/24 سقف پروانه خرده فروشی این شرکت از تاریخ مذکور معادل با 600  مگاوات  در ساعت خواهد بود.
بنابراین شرکت آب و برق پاسارگاد کیش  می تواند برق مورد نیاز مشترکین در حوزه قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی را تا سقف 600 مگاوات در هر ساعت تأمین نماید.