وزیر نیرو مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق ایران را ابلاغ نمود

وزیر نیرو مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق ایران را ابلاغ نمود

رضا اردکانیان وزیر نیرو طی مصوبه شماره 1400/17502/20/100 مورخ 1400/03/09، پیشنهاد هیات تنظیم بازار برق (صورت جلسه شماره 348) در خصوص اصلاح ضوابط بازار برق ایران را تایید و ابلاغ نمود.

براساس این مصوبه نرخ سوخت مبنای سقف بازار، سقف جدید قیمت بازار عمده فروشی برق (بازار متعادل ساز برق) و مقررات حفظ تعادل عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی تعیین گردید.

مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق ایران