مقدمه و اهداف شرکت

شرکت مکا کیش (سهامی خاص) با هدف مشارکت در تامین بخشی از آب شرب جزیره زیبای کیش از سال 1393 فعالیت خود را به طوررسمی آغاز نموده است. و با احداث دو سایت آب شیرین‌کن در نقاط استراتژیک جزیره شمال بندرگاه تجاری کیش با سقف تولید 1750 متر مکعب روزانه و نیز سایت سفین قدیم با سقف تولید روزانه 1050 متر مکعب روزانه، سهمی از تولید آب را به خود اختصاص داده است. در ساختگاه بندرگاه که در زمینی به وسعت 1200 متر مربع احداث شده است دو دستگاه آب شیرین‌کن به ظرفیت‌های اسمی 1000 و 750 متر مکعبی به روش اسمز معکوس نصب و راه اندازی گردیده است.که طی یک قرارداد 10 ساله با شرکت عمران آب و خدمات شهری کیش 50% حجم تولید صرف مصارف فضای سبز و 50 % ظرفیت تولید جهت تامین آب شرب شناورهای بندرگاه تجاری کیش وعمومی بندرگاه می‌باشد.

در ساختگاه سفین قدیم که در زمینی به وسعت 2400 متر مربع احداث گردیده است دو دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت های اسمی 750 و 300 متر مکعبی به روش اسمز معکوس نصب و راه اندازی گردیده است.که سهم عمده تولید از طریق شبکه احداث شده شهری به طول 2 کیلومتر جهت تامین مصارف تجاری ومسکونی غرب جزیره و مابقی تولید از طریق فروش آزاد تانکری در نظر گرفته شده است.


رزومه اجرایی شرکت

❖ تهیه تجهیزات،نصب و راه اندازی سایت شماره 1 آبشیرین کن

❖ تهیه تجهیزات،نصب و راه اندازی سایت شماره 2 آبشیرین کن

❖ احداث شبکه شهری آب رسانی به ناحیه غرب جزیره

❖ تهیه تجهیزات و احداث شبکه آب داخلی بندرگاه تجاری کیش

تهیه تجهیزات، نصب و راه اندازیسایت شماره 1 آب شیرین کن

 

مشخصات پروژه

 

❖ سالن تولید به مساحت 2400 متر مربع
❖ سالن موتورخانه و ایستگاه پمپاژ به مساحت 80 متر مربع
❖ سالن انبار به مساحت 24 متر مربع
❖ مخازن آب شور به ظرفیت 120 متر مکعب
❖ مخازن آب شیرین به ظرفیت 340 متر مربع
❖ محل پروژه : سفین قدیم، بالاتر از شرکت بون سرویس

تهیه تجهیزات، نصب و راه اندازی سایت شماره 2 آب شیرین کن

مشخصات پروژه

❖ سالن تولید به مساحت 300 متر مربع
❖ سالن موتورخانه و ایستگاه پمپاژ به مساحت 16 متر مربع
❖ سالن انبا ر به مساحت 12 متر مربع
❖ مخازن آب شور به ظرفیت 120 متر مربع
❖ مخازن آب شیرین به ظرفیت 200 متر مربع
❖ محل پروژه : بال غربی اسکله بندرگاه تجاری کیش

احداث شبکه شهری آب رسانی به ناحیه غرب جزیره

مشخصات پروژه

❖ طول مسیر:2000 متر
❖ نوع لوله:UPVC پوش فیت
❖ قطر لوله:250 میلی متر
❖ مشترکین:هتل ترنج وشبکه فضای سبز شرکت خدمات

تهیه تجهیزات و احداثشبکه آب داخلی بندرگاه تجاری کیش

مشخصات پروژه

❖ طول مسیر:2400 متر
❖ نوع و مقطع شبکه:پلی اتیلن 4 و 6 و 8 اینچ
❖ ظرفیت ایستگاه پمپاژ :2500 متر مکعب در شبانه روز
❖ تعداد انشعابات جهت تزریق آب به شناورها: 18 انشعاب 2 اینچ
❖ تعداد انشعاب عمومی بندر: 1

تجهیزات

ردیفشرحظرفیتواحدتعداد
1دستگاه آب شیرین کن1000 متر مکعب / روز دستگاه1
2دستگاه آب شیرین کن750 متر مکعب / روز دستگاه1
3دستگاه آب شیرین کن750 متر مکعب / روز دستگاه1
4دستگاه آب شیرین کن300 متر مکعب / روز دستگاه1