ابلاغیه

بالای 1 مگاوات
دانلود

نرخ

نرخ ترانزیت 1402
دانلود

تعرفه

قیمت برق سال 1402
دانلود

الحاقیه

قرارداد انشعاب
دانلود

مجوز

پروانه خرده فروشی
دانلود

قرارداد دوجانبه تامین برق صنایع بالای

یک مگاوات

پیرو مصوبه شماره 100/10/63384/1401 مورخ 1401/12/27 وزیر نیرو، ابلاغیه شماره 197068/1402 مورخ  1402/03/20 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در خصوص تکلیف صنایع بالای 1 مگاوات مبنی بر تامین برق مورد نیاز خود منتشر شد.