تصويب طرح هاى كاربردى براى كنترل مصرف برق در تابستان

تصويب طرح هاى كاربردى براى كنترل مصرف برق در تابستان

مصطفی رجبی مشهدی”، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به برنامه هاى پيش رو براى كنترل مصرف برق در تابستان و نيز جلوگيرى از قطعى مكرر برق صنايع” اشاره كرد و گفت: امسال به منظور جلوگيرى از ايجاد بحران برق در تابستان؛ برنامه هاى متنوعى در زمينه تامين برق در دستور كار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با تاكيد بر برنامه هاى اتخاذ شده، گفت: قرار بر اين است تا ظرفيت هاى نيروگاهى و ارتقا نیروگاه های موجود ٦ هزار مگاوات توسعه داده شود و اكنون ارتقاى وضعيت نيروگاه هاى موجود نیز مورد توجه بوده كه اميدواريم اين واحدها در مدار توليد قرار بگيرند تا بتوان از اين طريق شاهد كمك به شرايط تامين برق باشيم.

رجبى مشهدى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين تعدادى از برنامه هاى تشويق محور در سمت تقاضا مورد توجه واقع شده كه در اين طرح ها برخى از بخش ها مانند بخش صنعتى، كشاورزى و خانگى و نيز بخش هاى تجارى و ادارى براى پيشبرد درست اهداف و نيز دستيابى به آنها مشاركت خواهند داشت.

سخنگوى صنعت برق كشور به ارايه جزيياتى از اين طرح پرداخت و اعلام كرد: اين طرح بدين صورت خواهد بود كه تعميرات واحدهای صنعتی به دوران اوج مصرف برق منتقل شوند تا بتوان به واسطه كاهش مصرف برق در اين برهه از زمان شاهد كمك به شبكه سراسرى برق كشور باشيم.

وى اعلام كرد كه در مقابل اين كمك صنايع، انرژى مورد نياز آنها را در حوزه برق و در سایر مواقع تامين خواهيم كرد.

رجبى مشهدى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه امكان خودتأمينى صنايع يا احداث نيروگاه ها از طريق صنايع وجود دارد يا خير، گفت: وزارت نيرو برنامه ساخت ١٠ هزار مگاوات از نيروگاه هاى خودتامين را در محل صنايع و با سرمايه گذارى خود واحدهاى توليدى در دستور كار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان كرد: در اين زمينه تسهيلاتى نظير تسهيل شرايط اتصال به شبكه نيروگاه ها مدنظر است كه خوشبختانه تاكنون مساله مربوط به پيشبرد حدود پنج هزار و 600 مگاوات از اين نيروگاه ها قطعى شده و به اتمام رسيده است.

وى ادامه داد: همچنين باقى صنايع به دنبال مجوزها و نيز تهيه زمين براى نصب نيروگاه ها هستند كه اميدواريم بتوانند ظرف سه يا چهار سال آينده اين اتفاق به مرحله اجرا برسد و ظرفيت هاى مدنظر در مدار توليد قرار بگيرند.

رجبى مشهدى خاطرنشان كرد: با اين اقدام ميزان دريافتى برق از شبكه سراسرى براى صنايع انرژى بر كمتر خواهد شد و با اين اتفاق اجازه داده مى شود تا امكان تامين برق براى همه مشتركان فراهم شود.

سخنگوى صنعت برق ايران به هزينه تاسيس نيروگاه اشاره كرد و گفت: با توجه به مجزا بودن طرح ها و فعاليت صنايع، هزينه تاسيس نيروگاه ها در هر يك از صنايع متفاوت است و اين امر وابسته به نوع واحد نيروگاهى خواهد بود.

وى ادامه داد: به طور قطع ساخت نيروگاه، هزينه بر و نيازمند زمان است كه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده قرار بر اين است تا اين نيروگاه ها ظرف چهار سال آينده بر مدار توليد قرار بگيرند. رجبى مشهدى به قيمت برق صنايع در تابستان 1401 اشاره كرد و گفت: تاكنون هيچ ابلاغيه اى براى افزایش قيمت برق صنايعى مانند سيمان منتشر نشده است و قيمت برق صنايع مطابق سال گذشته است.